SPELTHERAPIE

Wat is Speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen.

Waarom speltherapie?
Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. Miriam biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Spel is de taal van het kind.

Wanneer speltherapie?
Wanneer (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie spelenderwijs een oplossing bieden. Een kind groeit maar één keer op. De opvoeding van het kind zijn de bouwstenen voor de toekomst. Hoe belangrijk is het dan om de meest perfecte bouwstenen al vanaf de geboorte en het opgroeien te kunnen gaan inzetten.

Gesprek aanvragen

Wanneer zet je dit in?

Er kan aan de volgende problemen gedacht worden:

  • Problemen met het uiten van gevoelens zoals, boosheid, angst en verdriet
  • Te weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld
  • Last van nare gebeurtenissen, nachtmerries, angsten, trauma’s
  • Hechtingsproblemen
  • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes, niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag
  • Moeilijkheden in de omgang met volwassenen, gedragsproblemen, slecht luisteren

Vraag een gratis gesprek aan

Gesprek aanvragen

by MIR

” Wees gewoon jezelf dan ben je op je best! “

Quote van Mir