Intake formulier

Onderstaande gegevens in deze vragenlijst zijn alleen bedoeld als ondersteuning van mogelijke therapie. Voor eventueel overleg met derden over deze vragenlijst zal apart toestemming aan het kind en ouders worden gevraagd.

De gegevens worden volledig vertrouwelijk behandeld!

In het geval dat ouders gescheiden zijn, maar beiden het ouderlijk gezag over het kind hebben, dienen beiden in te stemmen met de aanmelding van de begeleiding.

Na het kennismakingsgesprek zal ik u vragen het intake formulier in te vullen.

1
2
3
4
5

Gegevens van het kind