GEZINSTHERAPIE

Gezinstherapie bij ziekte, rouw of echtscheiding

Gezinstherapie richt zich op de begeleiding van gezinnen die structurele problemen niet zelf kunnen oplossen. Wanneer persoonlijke problemen, verdriet, ruzies de verhoudingen binnen een gezin voortdurend verstoren, biedt een gezinstherapeut vaak uitkomst. Ook bij ingrijpende gebeurtenissen die alle gezinsleden raken – zoals ziekte, rouw of echtscheiding – kan je gezinstherapie effectief inzetten bij de begeleiding van cliënten.

Veel therapievormen worden ingezet voor het begeleiden van individuen. Maar vaak beperken problemen zich niet tot één persoon. Systeemtherapie richt daarom op alle leden van een systeem zoals het gezinssysteem. 

Miriam bekijkt iedere situatie onpartijdig en houd rekening met de onderlinge verhoudingen. Ze onderzoekt hoe het gezin zijn problemen kan oplossen en wat ieder gezinslid daaraan kan bijdragen. Een belangrijk doel van gezinstherapie is het herstel van de communicatie. Samen ga je kijken naar elkaars behoefte.

Gezinstherapie kan zeer helpend zijn tijdens echtscheiding, ziekte of het verlies van een gezinslid. Je bent een gezin met allemaal verschillende persoonlijkheden. Iedereen gaat anders om met verlies of ziekte. Gezinstherapie helpt voor respect en begrip voor de ander. We mogen anders omgaan met situaties omdat we simpelweg ook andere individuen zijn maar het is wel belangrijk om elkaar daarin te respecteren. Miriam kan daarbij ondersteuning geven en je gezin weer als een gezin te laten voelen.

by MIR

” LIEFDE maakt van een huis een thuis”

Quote van Mir