Cognitieve gedragstherapie / nlp

Wat is dat?

Bij cognitieve gedragstherapie (cgt) krijgt uw kind inzicht in hoe denken, voelen en doen invloed hebben op elkaar. Het helpt uw kind om op een goede manier met zijn of haar problemen om te gaan. Bijvoorbeeld door anders over bepaalde situaties te denken en hier vervolgens anders mee om te gaan.

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren afgekort tot NLP en werkt heel erg goed bij kinderen. Ze hebben een levendige fantasie en vinden NLP technieken vaak leuk en makkelijk. NLP wordt op de leeftijd van het kind afgestemd. Kinderen leren meer zelfvertrouwen te krijgen, zich beter te ontspannen en beter om te gaan met leraren, ouders en met vriendjes en vriendinnetjes op school. NLP geeft je inzicht in jouw manier van communiceren en wat het effect hiervan is op anderen. Hoe reageren we met onze communicatie en ons gedrag op wat we waarnemen? En wat kan jezelf veranderen om wel het gewenste resultaat te behalen? 

Gesprek aanvragen

Kwaliteiten versterken!

Een kind groeit maar één keer op. De opvoeding van het kind zijn de bouwstenen voor de toekomst. Hoe belangrijk is het dan om de meest perfecte bouwstenen al vanaf de geboorte en het opgroeien te kunnen gaan inzetten.

Kinderen leren door goed naar anderen te kijken, ze kopiëren dit gedrag en doen het na. Ze worden bewust of onbewust beïnvloed in hun gedrag.

Hoe belangrijk is het dan als de ouders, opvoeders, docenten en begeleiders de kinderen op een manier helpen en begeleiden die het beste uit elk kind kan halen. Zonder onze overtuigingen op te leggen, zonder het kind in hokjes te plaatsen maar met de kwaliteiten van het kind aan de slag te gaan en deze excellent te laten ontwikkelen.

Bij NLP werkt MIR met:

  • Positieve communicatie
  • Representatiesysteem leerstijlen
  • Ankeren
  • Metaforen en speltechnieken
  • Inzetten van verschillende posities en rollen
  • Visualisaties
  • Werken met overtuigingen en gedachten

by MIR

” Wees gewoon jezelf dan ben je op je best!”

Quote van Mir

Vraag een gratis gesprek aan

Gesprek aanvragen